יום שישי, 23 באפריל 2010


מ-Daily Maily 21/4/2010

iPad. לא באקדמיה?

ארצות הברית: מספר אוניברסיטאות אוסרות על שימוש ב-iPad

המוסדות האקדמיים, בהם האוניברסיטאות ג'ורג' וושינגטון, פרינסטון וקורנל המפורסמות, אוסרים על השימוש עקב תקלות שנתגלו ומחשש ל-"השפעות הרסניות על הרשת"
● באוניברסיטת ג'ורג' וושינגטון מונעים את השימוש גם ב-iPhone וב- iPod Touch
באפל טענו, כי הם לא מכירים את הנושא.


מה דעתכם?

23 תגובות:

 1. חלה, לצערי, טעות בהפנייה לסיפור המלא. זה צריך להיות http://www.pc.co.il/?p=30920

  השבמחק
 2. חלה, לצערי, טעות בהפנייה לסיפור המלאץ זה צריך להיות http://www.pc.co.il/?p=30920

  השבמחק
 3. It's obviously true that back rubs are reviving and discharge the poisons in the body. Yet, not just this back rubs additionally discharge endorphins in your cerebrum that you cheerful and make it simpler for you talk and cooperate with your accomplice. Since a back rub is additionally extremely cozy it fabricates a passionate associate between the accomplices getting the back rub.
  Visit body to body massage spa near me

  השבמחק
 4. Escape the daily grind and relax your mind, body and soul at Whether you're a dedicated worker or an overworked student, our expert massage therapists are here to relieve b2b spa massage in bangalore tension in tense muscles with their ultimate skill set of skills!

  השבמחק
 5. The staff with Body to Body Massage in hyderabad offer all modern amenities at our center to help you relax and at ease. The atmosphere is awe-inspiring due to the pleasant b2b spa massage in hyderabad scent of incense and the peacefulness that you'll experience at our center located in hyderabad.

  השבמחק
 6. Safe and secure massage spa Bangalore, for female also therapies are there Indian Ayurveda massage to reduce stress. Thai massages for full body stretching. Book NowVisit b2b spa near me

  השבמחק
 7. massage is a great way to relieve muscle pain, soreness, and tension. It doesn’t matter whether this pain was caused by physical or mental stress, the massage will work it out for you.Visit Body to Body spa near me

  השבמחק
 8. To have a great birthday celebration and other bachelor parties at the close of the week, choose the best Hyderabad Agency that brings out the world of hyderabad girls to the main customer. It's a social service that allows people who want to unwind and forget about the significant tension and suffering in their lives. It provides a variety of traditional hot Hyderabad girls and Commercial Enterprise men to relax and enjoy their weekend.
  Visit http://www.hyderabadgirls.net/

  השבמחק
 9. Fantastic blog for embroidery lover it will surely develop our skill in embroidery really informative. 온라인카지노

  השבמחק
 10. Pressure point massage is a treatment that applies body massage spa near me pressure to specific points on the feet. These points correspond to all organs, glands and tissues in your body. It promotes relaxation, increases energy, and balances the body. The foot massage chair allows the recipient to relax and sit comfortably on it.

  השבמחק
 11. We have the perfect spa day for you if you want a relaxing spa experience in a tranquil environment with dimly body massage in bangalore lit aromatherapy candles and soothing music.

  השבמחק
 12. The spas are designed to help you relax and unwind.codella is a well-known Spa in Koramangala. We provides B2B massage best spa services in Bangalore. 

  השבמחק
 13. Our Bangalore dating girls are some of the most beautiful women in the world. With their stunning looks and feminine charm, they are sure to make any man weak in the knees. If you are looking for a girlfriend or wife who can make your life a paradise, then look no further than our Bangalore dating girls. They are the perfect choice for any man who wants to enjoy a blissful and fulfilling relationship.

  השבמחק
 14. We are an excellent Bangalore Companion agency that provides a wide range of services for men in Bangalore.

  השבמחק
 15. If none of our Mumbai Models suit your tastes, then please contact us directly via email or phone so we can find you someone who does! We have a large selection of girls on hand so there's always someone available when you need them.

  השבמחק
 16. I can't agree with you anymore, this post is so nice and impressive. Here is the only guide about crystal shops near me you need

  השבמחק
 17. We have beautiful and hottest Bangalore Companion in our agency to reduce your mental as well as physical stress while offering satisfaction.

  השבמחק
 18. If you're looking for a luxurious massage Best Spa In Bangalore, look no further than The SutraSpa. With its world-class facilities and experienced Spa in Bangalore, The SutraSpais sure to give you a relaxing and rejuvenating experience.

  The SutraSpa offers a variety of massages, from Swedish to deep tissue, and you can choose from a range of add-ons such as many Body massage therapy. You can also opt for a package, which includes a massage, facial, and manicure/pedicure.

  Whether you're looking for a one-time treatment or a regular spa experience, The SutraSpa is sure to exceed your expectations.
  There is no better place to relax and rejuvenate than at the best spa in Bangalore. With its tranquil atmosphere and expert staff, the spa offers the perfect environment for you to unwind and escape the stresses of everyday life. From massages and facials to manicures and pedicures, the spa offers a wide range of services to help you look and feel your best. Whether you're looking for a relaxing day of pampering or a more invigorating experience, the best spa in Bangalore has something to offer everyone.

  השבמחק
 19. You put really very helpful information, Thank You Very Much. Bangalore Companion

  השבמחק
 20. There are many reasons why you might need an Bangalore girls. Perhaps you're traveling for work and want a companion, or perhaps your wife is away and you want some company over dinner.

  השבמחק
 21. At Our Models Girls In Mumbai, we pride ourselves on providing our clients with the very best in terms of both service and appearance. Our girls are all professionals, and they know how to make sure that you have a great time while you're with them. They're also some of the most beautiful women in the city, so you'll be sure to find someone who catches your eye. Whether you're looking for a date for a night on the town or someone to accompany you to a business function, we're confident that we have the perfect girl for you.

  השבמחק
 22. Pune girls are one of the most beautiful companion in town and can be found on our directory.

  השבמחק