יום ראשון, 6 בפברואר 2011

סדנא בנושא מערך הסיוע לסטודנטים מתקשים

מאת יוגב בר לב ולילך חנן

רקע:
תהליך הסיוע הלימודי במכללה האקדמית ת"א-יפו מתקיים במהלך סמסטרים א' ו-ב' ומועבר על ידי הסטודנטים המשתייכים לתוכנית המצטיינים (המקבלים עבורו את מלגת התוכנית). כיום אין מערכת שדרכה ניתן לנהל ולבקר את תהליך זה. הסטודנטים המקבלים סיוע אלו סטודנטים מתקשים שפנו למכללה וקיבלו אישור על כך.
את כלל התהליך חקרנו לעומק במסגרת פרויקט שביצענו בנושא, בו, בין היתר, ניתחנו את המצב הקיים וגילינו ליקויים, בנינו מסמך דרישות, עצבנו את המערכת העתידית והצענו פתרון עסקי לניהול התהליך.

התוצר:
מערכת מידע לניהול מערך הסיוע.

מטרות ומשתמשים:
לסדנא שתי מטרות עיקריות: הראשונה שבהן היא התאמת צרכי המידע, התהליכים העסקיים ועיצובה של המערכת (כפי שנעשו בפרויקט) לפונקציונאליות התוכנה והשנייה היא בניית ממשק נוח ופשוט ככל הניתן למשתמשי המערכת, שהם:
 מזכירות בתי הספר
 ראש מנהל הסטודנטים
 הסטודנטים המעבירים סיוע לימודי (חונכים)
 הסטודנטים המקבלים סיוע לימודי (חניכים)

מערכת המידע נבנתה באמצעות תוכנת ניהול בסיסי נתונים: Microsoft Access 2010.

הרשאות:
מנהלה: מזכירות בתי הספר וראש מנהל הסטודנטים יכולים לקרוא ולערוך את פרטיהם של כלל הסטודנטים ובהרשאתם לגשת לכלל הפונקציות הקיימות במערכת.
סטודנטים: לכל חונך וחניך המעורבים בתהליך קיימים שם משתמש וסיסמא (ת"ז) שבעזרתם הם נכנסים בצורה מקוונת למערכת. הסטודנט יכול לצפות ולערוך את כרטיסו האישי, לצפות בכרטיסיהם של החונכים/חניכים המצוותים אליו ובמפגשים בהם מעורב.

ניתן לצפות בסרטון המציג שני תהליכים מרכזיים במערכת דרך אתר You Tube:אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה