יום חמישי, 7 בפברואר 2013

תימצע הדימל זו לא טעות

במובנים רבים אפשר להבין את למידה עצמית דווקא מן הסוף להתחלה
היא תובעת מן הסטודנט ראייה מנבאת ומבוססת על ההכנות המוקדמות שעשה.
זיהוי מטרה ומשימות שכרוכות בה, חושפים דרך, שיש לעשות לשם ביצוע עבודה מדהימה.

כמו העבודות שהוכנו הסמסטר...


2 תגובות: